Avís legal i cookies

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD), INNOVA CHEF, SL (d'ara endavant Innova Chef) posa de manifest aquesta Política de Privadesa respecte del tractament i protecció de dades personals.

Responsable del lloc web

 • Denominació social: Innova Chef, SL (d'ara endavant, Innova Chef)
 • CIF: B49020316
 • Domicili social: Avda. de Soria, 82-A · 49030 Zamora · Espanya
 • Adreça de correu electrònic: gastronomia@innovachef.com
 • Registres: Registre Mercantil de Zamora, Tom 94, Llibre 0, Foli 48, Sec. 8, Full ZA-692
 • Distribució d'Alimentació amb Registre Sanitari: 40.015023/ZA
 • Pàgina web principal: innovachef.com
 • Perfils socials: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ i Instagram.

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Protecció de dades

I.- Protecció de dades personals

IA- RESPONSABLE (DEL TRACTAMENT)
Dades de contacte del responsable: Innova Chef, SL CIF: B49020316 amb domicili social a l'av. de Soria, 82-A · 49030 Zamora · Espanya i correu electrònic: info@innovachef.com

Dades de contacte de Responsable de Seguretat: Gerardo Fidalgo Vecino, info@innovachef.com

IB- DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Com exercitar els drets: Els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit al domicili social d'Innova Chef oa l'adreça de correu electrònic indicada a l'encapçalament d'aquest avís legal, incloent en tots dos casos fotocòpia del DNI o un altre document d'identificació similar, per a sol·licitar l'exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals: podreu preguntar a Escil·la si aquesta empresa està tractant les vostres dades.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament seran conservats per Innova Chef per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: Innova Chef deixarà de tractar les dades en la forma que indiqueu, llevat que per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, Innova Chef us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al nou responsable.

Models, formularis i més informació sobre els drets referits: Pàgina oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en cas que s'hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l'Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com Innova Chef està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat d'Innova Chef oa l'autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l‟Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d‟Espanya.

IC- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió.

Dades dels Clients: El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions a l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i seg. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…);
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Dades dels subscriptors al feed per correu electrònic: Des que l'usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

Dades d'usuaris pujades per Innova Chef a pàgines i perfils a les xarxes socials: Des que l'usuari ofereix el seu consentiment fins que el retira.

Dades dels postulants a pràctiques o llocs de treball: En cas que el candidat no sigui seleccionat, Innova Chef podrà mantenir emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per incorporar-lo a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifesti en contra.

Dades dels usuaris que es connecten a la xarxa wifi d'Innova Chef: Les dades seran conservades durant un termini màxim de dos anys.

ID- PROCEDÈNCIA, FINALITATS I LEGITIMITAT

ID1.- E-MAIL, FORMULARIS DE CONTACTE I MITJANS DE COMUNICACIÓ TRADICIONALS

Web i hosting: El Lloc Web d'Innova Chef permet a l'usuari l'enviament segur de les vostres dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard allotjats als servidors que Tesys Internet SLU ofereix a Innova Chef.

Dades recollides a través del web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers de què Innova Chef és titular.

Serà demanada la seva adreça IP, que serà usada per comprovar l'origen del missatge per tal d'oferir-li recomanacions legals adequades (per exemple, recomanacions de professionals i serveis de països diferents a Espanya) i per detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen Innova Chef des de la mateixa IP), així com dades relatives al seu ISP.
Així mateix, podreu facilitar les vostres dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació.
Correu electrònic: El prestador de serveis de correu electrònic usat per Innova Chef és Tesys Internet, SLU

Missatgeria instantània: Innova Chef no presta servei a través de missatgeria instantània com, per exemple, WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, KakaoTalk o Line.

Prestadors de serveis de pagament: A través del Lloc Web, el Client pot accedir, per mitjà d'enllaços, a llocs web de tercers, com PayPal o BitPay, per fer pagaments dels serveis prestats per Innova Chef. En cap moment el personal d'Innova Chef té accés a les dades bancàries (per exemple, el número de targeta de crèdit) que el Client faciliti a aquests tercers.

Altres serveis: Certs serveis prestats a través del Lloc Web (per exemple, la possibilitat de participar en un concurs o sorteig) poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Se'n fa indispensable la lectura i l'acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d'aquestes dades serà únicament la de prestar-vos la informació o serveis que ens sol·licite.

ID2.-XARXES SOCIALS

Presència a xarxes: Innova Chef compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, reconeixent-se responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Innova Chef (per exemple, fotos pujades per Innova Chef on apareixen cares de persones) o de les dades que els usuaris enviïn de forma privada a Innova Chef per tal que siguin publicats (per exemple, esdeveniments en què participa Innova Chef).

Finalitat i legitimació: El tractament que Innova Chef durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, Innova Chef podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, els seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les activitats, ponències, ofertes, així com prestar servei personalitzat d'atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas Innova Chef extraurà dades de les xarxes socials, tret que s'obtingués puntual i expressament el consentiment de l'usuari per fer-ho.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l'exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d'aquest, Innova Chef us ajudarà i aconsellarà amb aquesta finalitat en la mesura de possibilitats.

ID3.- BUTLLETÍ O RSS PER E-MAIL

Prestador del servei: El servei d'actualitzacions automàtiques o de subscripció via feed del Lloc Web es gestiona per mitjà de FeedBurner, de Google, Inc., sota la política de privadesa de Google. L'enviament de les actualitzacions de continguts del Lloc Web a través de correu electrònic és automàtic i gratuït per a l'usuari que, per subscriure's, haurà de prestar autorització prèvia i expressa mitjançant dos sistemes successius de verificació d'identitat.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d'aquestes dades serà únicament la de prestar-vos el servei de subscripció que l'usuari sol·licite.

Drets: Si esteu subscrit via e-mail al nostre Newsletter, podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment prement l'enllaç que us apareix al final del missatge d'actualització que rebeu al vostre correu electrònic, o dirigint una sol·licitud d'exercici del vostre dret a Innova Xef.

ID4.- SORTEJOS, CONCURSOS I ALTRES ACCIONS PROMOCIONALS

En participar en accions promocionals organitzades en exclusiva per Innova Chef les dades que cedeixi seran tractades únicament per Innova Chef per tal que aquesta hagi indicat a l'enunciat de l'acció.

ID5.- OCUPACIÓ I PASSANTIES, BEQUES O PRÀCTIQUES

Recepció de CV: Únicament seran valorades per Innova Chef les sol·licituds d'ocupació o pràctiques que el candidat remeti a través dels mitjans indicats a la pàgina d'ocupació o pels disposats a les àrees d'ocupació i pràctiques en llocs web universitaris on Innova Xef hagi publicat una oferta concreta. La resta de sol·licituds seran rebutjades.

Finalitat: L'aspirant autoritza Innova Chef a analitzar els documents que us remeti, tot el contingut que sigui directament accessible a través dels cercadors (Bing, Google, Baidu, DuckDuckGo, etc.), els perfils que mantingui en xarxes socials professionals ( LinkedIn, Xing, Viadeo, etc.), les dades obtingudes a les proves d'accés i la informació que reveli a l'entrevista de treball, amb l'objectiu de valorar la seva candidatura i poder, si escau, oferir-li un lloc. Innova Chef podrà utilitzar les dades degudament anonimitzades per fer estadístiques sobre el tipus de persona que es presenta com a candidat, amb la idea de publicar-ne informes.

ID6.- WIFI PER A VISITANTS

Emmagatzemem informació sobre el dispositiu connectat, no sobre la navegació. A Innova Chef (seu a Zamora) oferim un SSID específic perquè els clients i altres visitants puguin navegar de forma gratuïta per Internet. Emmagatzemem les dades següents de cada dispositiu que es connecta: nom, MAC, IP, canal (wifi o ethernet) i moment de la connexió. No emmagatzemem informació sobre la navegació

Finalitat i legitimació: Mesura de seguretat necessària per conèixer quins dispositius es connecten a la xarxa d'Innova Chef i, si escau, poder bloquejar la connexió als no autoritzats.

IE- ENCARREGATS DEL TRACTAMENT FORA DE L'EEE

Emmagatzematge i xifratge. Innova Chef utilitza Boxcryptor, servei de la societat alemanya Digital River GmbH, per xifrar tota la informació que rep i genera.

Correu electrònic. El servei de correu electrònic d'Innova Chef es presta usant els serveis de Tesys Internet SLU

Cookies

II.- Cookies i dispositiu de monitorització de la navegació

Aquest lloc web utilitza la cookie _ga propietat de Google Analytics, persistent durant 2 anys, per habilitar la funció de control de visites úniques per tal de facilitar-ne la navegació. A tot usuari que visita la web se li informa de l'ús d'aquesta galeta mitjançant un bàner flotant, considerant que si continua navegant està d'acord amb el seu ús. En cas d'acceptar-ne l'ús, el bàner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment.

L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip.

Què són les galetes.

Les cookies són fitxers creats al navegador de l'usuari per registrar la seva activitat al Lloc Web i permetre una navegació més fluida i personalitzada.

Aquests són els tipus de galetes tècniques que s'instal·len a través d'aquest Lloc Web:

 • Google Translate: Ofereixen la possibilitat de traduir la pàgina a altres idiomes a usuaris el navegador dels quals no estigui configurat en espanyol. – Política de privadesa de Google.
 • Innova Chef: Permeten a l'usuari visualitzar la pàgina i interactuar-hi.
 • Galetes de tercers. En alguna pàgina del Lloc Web es mostra contingut embegut o invocat a través del qual es poden estar instal·lant galetes de tercers. Quan incloem aquests continguts al nostre Lloc Web ens assegurem que l'única finalitat d'aquestes cookies sigui tècnica. Els tercers que presten els continguts poden decidir canviar la finalitat d'aquestes cookies, per tant revisem aquestes pàgines cada cert temps.

Si voleu fer-nos alguna pregunta sobre les galetes que s'instal·len a través d'aquest Lloc Web, contacteu amb nosaltres.

Com esborrar les galetes.

Per utilitzar aquest Lloc Web no és necessària la instal·lació de cookies. L'usuari pot no acceptar-les o configurar el navegador per bloquejar-les i, si escau, eliminar-les.

Aprendre a administrar les seves cookies a FirefoxChromeExplorer, Opera i Safari.

Xarxes socials. En altres llocs on Innova Chef té pàgina o perfil social s'instal·len cookies de tercers a tots els seus visitants, encara que no siguin usuaris registrats a les corresponents plataformes: Pàgina de Cookies de Facebook, Pàgina de Privadesa de Twitter, Pàgina de Cookies de LinkedIn , Pàgina de Cookies de Google.

Confidencialitat

III.- Confidencialitat i termini de custòdia documental 

Secret professional. Els professionals que treballen a Innova Chef i que tinguessin algun tipus de relació en els serveis prestats al client, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a què hagin accedit per raó de la seva professió. La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb els serveis contractats a Innova Chef. Innova Chef s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre el client.

Xifratge de correus. Si voleu posar-vos en contacte amb Innova Chef, és molt recomanable que signeu els vostres missatges amb la vostra clau PGP, així com amb la vostra. Innova Xef no compta amb perfils de missatgeria instantània per a fins professionals.

Custòdia documental. Amb l'objectiu de preservar i garantir la confidencialitat, Innova Chef es compromet a destruir tota la informació confidencial a què per raó d'una prestació de serveis hagi tingut accés un cop transcorreguts 90 dies des de la finalització del servei al Client, llevat que n'hi hagi una obligació legal per a la conservació. Si el Client desitja conservar l'original o una còpia d'aquesta informació, haureu d'imprimir-la o guardar-la pels vostres propis mitjans o acudir a la seu d'Innova Chef per recollir-la abans de la seva destrucció.

Marca, domini i contingut

IV.- Marca, domini i contingut dels llocs web d'Innova Chef 

Innova Chef, SL és una marca registrada des de 2013 a la OEPM. Innova Chef és titular únic dels drets patrimonials existents sobre la marca “Innova Chef”, els dominis i els altres actius digitals, inclosos els continguts del lloc web i dels perfils a les xarxes socials.

Els continguts literaris del Lloc Web es troben registrats i s'ofereixen sota la llicència que s'indiqui al peu de la pàgina. Se n'exceptuen tots els continguts no literaris, aquells sobre els quals s'indiqui una altra llicència aplicable, els signes distintius (marques, noms comercials, etc.).

El Lloc Web conté textos elaborats amb finalitats merament informatives o divulgatives. Les opinions que s'hi aboquen no reflecteixen necessàriament els punts de vista d'Innova Chef. El contingut dels articles publicats en aquest Lloc Web no es pot considerar, en cap cas, amb caràcter contractual. L'usuari no ha d'actuar sobre la base de la informació continguda en aquest Lloc Web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços externs que conté aquest Lloc Web condueixen a llocs gestionats per tercers. Innova Chef no respon dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs. L'ús d'enllaços externs tampoc no implica que Innova Chef recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

Normativa i resolució de conflictes

V.- Normativa i resolució de conflictes 

Aquestes Condicions d'Ús del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L'idioma de redacció i d'interpretació d'aquest avís legal és l'espanyol. Aquest avís legal no s'arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per Internet en aquest mateix Lloc Web.

Els Usuaris que tinguin la condició de consumidors o usuaris conforme els defineix la normativa espanyola i resideixin a la Unió Europea, si han tingut un problema amb una compra en línia realitzada a Innova Chef, per intentar arribar a un acord extrajudicial poden acudir a la Plataforma de Resolució de Litigis a Línia, creada per la Unió Europea i desenvolupada per la Comissió Europea a l'empara del Reglament (UE) 524/2013.

Sempre que l'Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre's als Jutjats i Tribunals de Zamora, perquè aquest és el lloc de celebració del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

Actualització

Darrera actualització: 27/04/2023

“El titular del Lloc Web ha elaborat aquest avís legal per iniciativa pròpia prenent com a base els textos legals disponibles sota llicència Creative Commons a la pàgina web www.abanlex.com

Protecció de dades: 

Dades del responsable del tractament:

Identitat: INNOVA CHEF SL – NIF: B-49020316

Adreça postal: Polígon Industrial Els Llanos – Avda. Soria Parc. 82A s/n – Zamora

Telèfon: 980576336 – Correu electrònic: gastronomia@innovachef.com

A INNOVA CHEF, SL tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i fer-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a INNOVA CHEF, SL estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant d'INNOVA CHEF, SL, Polígon Industrial Els Llanos – Avda. Soria Parc. 82A s/n – Zamora oa l'adreça de correu electrònic gastronomia@innovachef.com, adjuntant còpia del vostre DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Per poder complir amb els requisits de consentiment del RGPD sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els ja contractats i fidelitzar-lo com a client, i cal que marqui la casella corresponent per tal de poder continuar prestant-li els serveis que ens demani en el futur .

ca

Demana la fitxa tècnica