Informació a proveïdors

Els proveïdors que obtinguin la condició de proveïdor homologat d'INNOVA CHEF seran avaluats amb caràcter anual sota criteris definits al nostre sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015, per tal d'assegurar el correcte control i seguiment dels productes subministrats i l'exercici de tots els nostres proveïdors.

ca

Demana la fitxa tècnica